HistorieHET WAPEN VAN DE GRAASBÖRGERS

Bij een vorstendom hoort een wapen en de Graasbörgers bleven hierbij niet achter. Maar het maken van een ontwerp voor het wapen heeft in Susteren heel wat voeten in de aarde gehad. Dat had vooral te maken met het feit dat discussie ontstond over wat nu wel en niet op het wapen moest komen. Metjeu van Thoar, (Van Thoor) die een steenhouwersbedrijf had aan de Rijksweg Zuid kreeg de opdracht het wapen te maken. Op het wapen staat in het midden van het schild de graasboer terwijl hij met een zeis het gras aan het maaien is. Ook staan er twee vogels op. Eén zittend op de kruiwagen; een andere vogel in het gras. Deze vogels zijn twee zogeheten “kaatsje” (= kauwen) een vogel die veel voorkomt in het heidegebied. In de volksmond spreekt men van heikaatsje. Deze heikaatsje geven uitdrukking aan de binding met de buurtschap Heide.
Op het wapen staan verder twee mannetjesbijen (darren). Eén zittend op de linkerschouder van de graasboer. De andere vliegend in de lucht. Ze symboliseren de binding met de buurtschap Baakhoven.Vroeger een groep keuterboerderijen met bijenteelt. Links en rechts van het schild staan twee geitenbokken die de band met Dieteren tot uitdrukking brengen. Opgemerkt moet worden dat de carnavalsvereniging de Lollige Bök in Dieteren een jaar eerder dan die in Susteren was opgericht. Boven in het wapen is het de nar die een oogje in het zeil houdt.

(bron: Peter Eberson, Luc Janssen, Jos Wackers en Sjaak Gigase. Blauw is oos blood, 5×11 jaar C.V. de Graasbörgers (2002)