NuutsImage

Graasboerin Jessie I (28-01-2018)

Leef Graasboere en Graasboerinne,

Waaw, waat is dit gaaf om hie eindelik te sjtaon.
Vanaaf augustus 2016, wie die vraog koom hauw ich noch eine lange waeg te gaon.

't Woor oppe CD presentasie van Spik & Span in de Hermeniezaal.
Herman en Hans zeije mich allebei '2018 ?', en ich dach, 'klopt dit waal?'

Jao, 't klopte zeker waal!
En kiek 'ns hie, noe sjtaon ich weer hie in dae zaal.
De 15e Graasboerin in 't rieke, ich zal de gemiddelde laeftied waal flink nao onger trékke.

Trouwes! Ich bön Jessie, dochter van Roger en Ilse.
Pap van mich is van Beeg en mam van Nyswiller, mér ich bön ein ech Zösters maedje. Samen mit miene leeve Andy woon ich oppe Hei. Allich sjtiekem in mien hertje toch in Zöstere.

Ich bön eedere daag te vénje oppe Wolfskoel. Oppe riesjaol van mien pap.
Sinds eine maondj is 't auch van miene broor Colin en mich!

Ich bön sinds 2011 lid van CV Ontsjpoard. Ich bön de ieëste graasboerin bénne dees klup,
hauwt uch mér vas! Volgend jaor besjtaon weer auch noch 'ns 11 jaor!

Waat höb ich genaote in de veurbereidingen.
Mam van mich sjpròng ein gaat in de loch, wie ze 't heuerde. Van heur, es auwt jeugprinses 1979 in Nyswiller, höb ich 't echte vastelaovesblood gekrege.

Andy, dae neet wis waat d'r mit mich aan mos, es ich weer van alles hauw bedach:
Sjat, danke deste ut mit mich höbs oetgehauwte.

En den Rachel, zònger dich hei ich d'r neet zaoväöl sjpas aan gehad.
Mér auch pap en Colin, dank det geer achter mich sjtaot, want ut zal aeve röstig zeen oppe zaak.

Kitty, die eeder 3 waeke weer mien verhaole en ideeje mos aanheure.
Tilly bedank, deste mich zao-ein sjaon pekske höbs gemaak! Waat höbbe doe en mam ut mit mich te sjtelle gehad: 6 oer lang stoffe zeuke.

Thijs bedank, veur dees prachtiche klömp, Emily veur de haore.
Johan en Marco, bedank veur de foto's en 't filmpke.

En verder wil ich auch Bart, Karina, Anouk, Ger en José bedanke.
Neet te vergeate mien alles, de 2 klein spruutjes van miene broor, Jolie en Aimée!

Nog ein biezunjer weurdje veur mien veurgangster, Susan, waat wooste ein geweldige Graasboerin. Benauwd kreeg ich ut, wieste mich op ut oktaoberfieës in de tent es nuuj Graasboerin aanwees.

Luuj, genòg gezeiverd.
Deze vastelaovend weurd top ónger, same mit prins Roy II en jeugdprins Levy I , CV Óntsjpoard en eederein om ós haer:

Mit in mien handj de versjét,
Sjtaon ich mit de vastelaovend hie op ut beffét.
Vastelaovend mit ein sjnee-witje is mien laeve,
En dae druim gaon ich noe belaeve!

Graasboere en Graasboerinne, Alaaf
Óntsjpaord, alaaf
Zöstere, Alaaf

Image

Image

Jeugprins Levy I (21-01-2018)

Allerleefste Graasbuurkes en Graasboerinneks,

Hie sjtaon ich den,
nuuje heerser euver de Graasbuurkes en Graasboerinnekes
Jeugprins in 't Graasboerriek

Levy van Thoor, geboare en getoage in Zöstere,
11 vastelaoves-jaore jongk, es zoon van Chris en Nancy,
En es trotse broor van Finn.

Waem hauw det gedach of mich hie noe verwach.
Ich, Jeugprins Levy den ieëste!
Mit flinke porsie humor,
Zal CF miene vastelaovend neet verpeste,
Rauk gaon ich oet de waeg,
Mit daoveur in de plaats confettie en sjlingers.

Vastelaovend viere, det höbbe pap en mam mich van jongks-aaf-aan gelieërd.
Veur det ich 2 jaore geleje bie Jeugroad koom, leep ich al mit de groate optoch mit;
Es achter-klein keindj van auwt graaboer Klös Ophelders,
Pap dae jeugprins woor oppe Sjlek,
En den nog miene paeternoonk Roy de septer zjweit euver Termaar.

Ich zit bie juf Merel en Natascha in groep 8 van de aopenbare sjoal 'De Springdonk'
Ich hauwt van sjpelle sjpele, sjnelle wages en lekker ein pötje voetballe;
Mer auch van heerlik hange same mit vrunj of mien maedje Lotte
Voetballe doon ich in de D2 bie sjportklup Zöstere of anges in voetbalkoaj;

Ich wil auch aeve ein paar luuj bedanke:
Pap, mam en Finn: det geer dit veur doot.
Netty Donners veur mien prachtige pekske,
Opa en oma Sjlek veur mien vaere en septer en
Opa Harrie en oma Tiny die dees daag euver mich wake.

Beste Jeugraod, Nuuje groate Prins Roy II, Graasboerin Susan, de nuuj Graasboerin en alle graasboere en graasboerinne, jongk en auwt,
Same mit uch vastelaovend viere is eine groate druim veur mich,
zeker es dadlik auch nog veurop ken goan in de polonais.
Veur mich kent de vastelaovend neet mieë kepot.

Weer make d'r same eine te gek, gave vastelaovend van make en det ónger mien motto:

"Auch al is de vaer langer es mich, doe bös noajt te klein om vastelaovend groats te viere"

Graasbuurkes en Graasboerinnekes, Alaaf
De Jeugraod, Alaaf
De Zösterse vastelaovend, Alaaf

Image

Image

Prins Roy II (10-01-2018)

Allerbèste Graasboere en Graasboerinne,

Hie sjtuit ich den veur uch, de 69e prins, es nuuje heerser euver ut Graasboerriek,
Ziene Hoage Hooglustigheid Prins Roy den twieëde.
Eine groate wunsj van mich is noe oetgekomme,
Mér neet allein dae van mich…. Hè, pap !

Waat ein ieër om dit jaor hie in Zöstere veurop te moge gaon, 
Om same mit mien maedje Anouk en uch allemaol vastelaovend te moge viere.
Väöle van uch hauwe 't mesjien waal noajt verwach
Mér ich, ich woor sjtil aan ut haope, en al hieël get kieëre dao aan gedach

Gebaore oppe Hei, es zoon van Henk en Ria Swilles, 
Getaoge oppe Tunnelsjtraot same mit zösters Silvie en Jennie
Wonend noe nog lekker thoes bie mam en pap
En sinds ein paar waeke trotse paeter-noonk van Ties.

Same bön ich alweer bienao 2 jaor mit mien maedje Anouk, 
Ein Käterke oet Houtem en de auw sjötte-keunegin van ut veurig jaor.
Wirkzaam bön ich in ut verveur, bie Salari Transport in Zitterd, 
Wo ich mich dageliks mit van alles en nog get bezig hauwt, ein richtig menke veur alles en nog get.

Fieëste en vastelaovend viere is mich van thoes oet gegaeve,
Lid van de sjötte van de Hei, mér auch van det eine klupke: mien vrunjegroep De Verkes.
Jonges en maedjes van Verkes, geer mot noe wiejer boewe aan de wage zonger mich.
Mér ich weit auch det geit hieëlemaol good komme.

Ich begin doos te kriege en gaon den noe auch sjtil aan sjloete,
Allerbeste Graasboere en Graasboerinne,

Dit Verke, same mit uch Graasboere, handj-in-handj,
Vastelaovend same! 
Hie in ós Zösters-landj!

Graasboere en Graasboerinne, Alaaf
De Verkes, Alaaf
De Graasbörgers, Alaaf

Image

Image

De Sjaonste Vastelaoveswages door ’t sjmaalste sjtökske van Nederland


Bericht:
Onder de naam ‘de Sjaonste Vastelaoveswages door ’t sjmaalste sjtökske van Nederland’ vindt jaarlijks, voor het eerst op carnavalsdinsdag 13 februari 2018, een unieke carnavalsoptocht plaats. Een stoet enkel voor grote carnavalswagens welke wedijveren om de titel ‘Sjaonste Vastelaoveswage’. Het evenement heeft een grensoverschrijdend karakter. En dat is niet opmerkelijk; Susteren maakt immers deel uit van het Smalste Stukje Nederland, het gebied in de gemeente Echt-Susteren van slechts 4,8 kilometer breed.

Het idee
Een commissie, samengesteld uit leden van KV de Graasbörgers, de zaate hermeniekes, CV Òntjspoard en vriendengroep de Verkes, boog zich het afgelopen halfjaar over een nieuwe invulling van de laatste dag van de carnavalsviering. Menno Walstra, commissielid namens KV de Graasbörgers: ‘’Er worden over wagens gebouwd welke vaak deelnemen aan slechts één optocht, veelal op carnavalszondag of –maandag. Dat is zonde. Zo kwamen we op dit idee. We bieden de wagenbouwers de mogelijkheid om op dinsdag nog een keer hun wagen aan het publiek te tonen, samen met deelnemers uit en grote regio én met een wedstrijdelement.’’

Organisatie
De commissie heeft inmiddels haar plan voorgelegd aan de gemeente Echt-Susteren. Deze staat hier positief tegenover. ‘’Binnenkort richten we een stichting op welke de organisatie voor zijn rekening zal nemen. Bestuur en leden zullen bestaan uit afgevaardigden vanuit de commissie,‘’ aldus Menno die als voorzitter zal aantreden.

Jury
De optocht loopt door de straten van Susteren. Halverwege neemt KV de Graasbörgers een defilé af. Na afloop treden in diverse cafés in Susteren artiesten op. Een jury, samengesteld uit leden met diverse rollen en functies binnen de Limburgse carnavalswereld, zal de wagens beoordelen op de originaliteit en uitvoering. De drie best beoordeelde deelnemers mogen een prijs in ontvangst nemen. ‘’In November volgt een grootse aankondiging met verdere details. We nodigen wagenbouwers uit de weide omtrek van Susteren. En daarbij horen uiteraard ook de grensgebieden van Duitsland en België. Want dat maakt juist ons Smalste Stukje Nederland zo bijzonder,’’ zegt Menno Walstra tot slot.

Ga naar de website www.lkvw.nl

Beste Jongens en Meisjes,
Graasbuurkes en Graasboerinnekes,

Het is weer zover: Vastelaovend!

En dus ook weer de jaarlijkse Kènjerzitting van karnavalsvereniging “de Graasbörgers “, op Zondagmiddag 21 januari 2018 in zaal Mirage. Jeugdprinses HANNAH I en de Jeugdraad presenteren dan weer de grote Mini Playbackshow.

Het leuke hierbij is dat jij zelf ook mee kunt doen. Je mag dan wel niet ouder zijn dan 14 jaar.

De mogelijkheid bestaat om helemaal alleen deel nemen, wat natuurlijk erg moedig is. Samen met vriendjes, vriendinnetjes, broers en/of zusjes kun je uiteraard ook een leuke groep vormen. Het totale optreden, inclusief opkomst, mag echter niet meer dan 10 minuten bedragen.

En bij deelname heb je zelfs gratis toegang tot de zitting!

Opgave voor deelname is mogelijk door het inschrijfformulier in te sturen voor uiterlijk: 
13 januari 2018 a.s.

Dit jaar houden we wederom een leuke kleurwedstrijd. Via school ontvang je ook een kleurplaat, gemaakt door de Zösterse kunstenares Céline Hustinx. De kleurplaat meenemen naar de kenjerzitting en daar inleveren. Ook dit jaar zullen we een winnaar uitroepen voor de kleurplaat die het mooiste gekleurd is.

Tot dan!

Inschrijfformulier Kènjerzitting

  • NaamLeeftijd 
    Nieuwe rij toevoegen