NuutsJeugprinses Feel I 2023

Zóndig 22 jannewarie

Leef Graasbuurkes en Graasboerinnekes,

Kènt geer det leedje van Beppie: “ ich höb gedruimp vannach, ich woor ein prinses……….”?

Ich höb det ouch gedruimp.
En det woor neet allein vannach. Ich höb hieël väöl nachte gedruimp, waal 492 nachte om precies te zeen, want ongerhauf jaor geleeje vroge Petro en Herman mich om jeugprinses te waere. Ich koos het neet geluive, eine druim dae oetkoom.

Natuurlijk höb ich drek volmondig jao gezag, want jònges en maedjes, jeugprinses waere is toch get wat ich ech hieël gaer wil.

Mer toen, …………….. ich dènk in oktober 2021, kreeg ich het berich det door corona de vastelaovend neet doorging. Ich vonj het versjrikkelijk. Dao ging miene druim. Gelökkig heij Petro ein oplossing. Es ich het gedöldj koos opbrènge en miene mòndj zoa lang koos hauwte, den mog ich in 2023 jeugprinses van Zöstere zeen. Det wol ich natuurlijk drek.

Gedöldj höb ich gehad en miene mondj höb ich gehauwte, hè Feija, want ja Feija miene bestie kèn ich ech alles vertelle en doe mos toch aan eine dien ei kwiet. Same höbbe weer alles doorgesjpraoke en same zeen weer op paad gegange veur het kleid en de medalies. Det woor sjpannend en sjiek.

Dae mondj zoa lang hauwte woor bès waal lestig. Mien zusjes Noor en Juul, en mien vrindinne höb ich väöl motte veurleege. Sorry veur det, ich maak het deze vastelaovend ram good mit uch! Ouch maak ich het good mit mien handjbalteam, de D1 van Noav, want die zolle mich toch af en toe motte misse de kommende tied.

En den mien zaate hermenieke zònger vrugvleisj. Weer besjtaon dit jaor 2x11 jaor. Wer höbbe sinds veurige waek al ein geweldige Graasboerin. Ich bèn zoa benuujd wie die het venje det ze noe ouch nog ein jeugprinses derbiej höbbe. Same gaon weer dit jubileum jaor extra viere. De ieërste keffee wo wer komme, moog ich van pap ein vaat aan uch gaeve.

Helaas is der ouch get waat neet zoa leuk woor het aafgeloupe jaor. Miene opa Theo kènt dit neet in levende lijve mitmake en wat dach geer van miene opa Jan, eine echte vastelaovend vierder es auwtlid van de raod van ellef. Wat heije die dit sjiek gevonje. Die 2 drènke zich daobaove vas en zeker eine op mich en die zolle de ganse vastelaovend biej mich zeen. Opa’s deze is veur uch:………………..

Zoa wie ich al zag, ich höb lang motte wachte, mer t wachte is t mieeë den waerd, want vanaovend is het den zoa wiet.

Ich bèn zoa greuëtsj det ich hiej sjtaon es uch jeugprinses Feel den ieëste.

Same mit miene geweldige prins Kevin 1, de allerleukste graasboerin Loes 1, zaate hermenie zònger vrugvleisj en veural mit uch graasbuurkes en graasboerinnekes, gaon wer der eine sjieke vastelaovend van make. Ich höb der zonne zin in!

Mien motto dees daag:
“Snap, tiktok en Be Real zeen effe neet belangriek, want
Weer viere vanaaf noe vastelaovend in het Graasboerriek”.

Zöstere, Alaaf
Graasbörgers, Alaaf
Zònger vrugvleisj, Alaaf
NOAV, Alaaf

Image


Image

Graasboerin Loes I 2023

Zaoterdig 14 jannewarie

Leef Graasboere en Graasboerinne,

Hie sjtaon ich den, EIN DE LIK!

Es auwt jeugprinses van de Noatevraeters oppe Laak, mér noe es Graasboerin van ut Graasboerriek! Nummer 18 in de riej, mér de iëeste van die oranje.

Wie ich een jaor of 13 geleeje in Zöstere koom woone, leek mich graasboerin waere al sjiek, mér ja, es maedje van boete t durp dach ich dét mich die kans nooit gegaeve zoe waere. Niks bleek minder waor wie Herman mich op eine aovend koom polse. Zonger twiefel zag ich JAO, neet weitende det det nog HIËEL lang ging doere. Ut 1ste jaor det weer de vastelaovend aan os veurbie mooste laote goan woor al versjrikkelik, mér toen kreege weer nog ein jaor, wo geine ganse vastelaovend gevierd koos waere en wo ut klédje nog ein jaor in de kas moos blieve hange. Geböak, geknoterd… en veural nog een jaor zjwiege woor vervaelend. Neet allein veur mich, mer auch veur Roy en veur Mayke en Rianne mien beste vriendinne, die dit geheim saame mit mich de aafgelaupe 3 jaor gedrage höbbe, en auch väöl smoesjes höbbe motte verzinne toes…

Ich bön 37 jaor, gebaore oppe Laak, mér al hiëel get jaore gelökkig in Zöstere, wo ich den aug mien hart höb verlaore en noajt miëer weggaon. 
Ich woon same mit auwt prins Roy Mooren en bön ein hiëel trotse mam van Floor en ein haufmam van auwt jeugprins Loe en Wies. Weer woone aan de sjlechte kantj van het ziepke in Mariaveldj.

Mien pap en mam kenne dit jaomer genog neet miëer mitmaake, mér tösje die doezend sjterre baovenaan, zeen dér vas 2 die mit dees daag mitkieke en sjtraole van gelök.

Ich wirk al 16 jaor bie Pergamijn in Zitterd,  es clientbegeleider, Hie hauwt ich die men get aan het werk en zörg ich det ze mit gooi zin weer heives gaon. 
Hobbies van mich zeen lekker aete en borrele mit vrunj, hiëel väöl winkele op internet, en hie en dao een festival mit pakke. Waat de vastelaovend betröf, sjlaon ich niks euver. Die daag kom ich door mit mien zaate hermeniekes Zónger Vrugvleisj en Rek t neet den sjeurt t waal, en natuurlijk de maedjes van de Sjn.APZ.

Mien saxofoon mot dus effe plaats maake veur de versjét… Mér mit alle plezeer, want waat is ut sjiek dat ich Graasboerin bön mooge waere. Al 3 jaor sjtiekem op ein wölkske…

Waat sjiek det doa PRINS KEVIN teveursjien koom veurige waek!  En ich wis geliek zéker; dit kump hiëelemaol good. Weer motte nog ein waekske wachte op ooze jeugprins of prinses, mér ich weit zeker; weer gaon d'r eine vastelaovend van make om noajts miëe te vergaete.

Leef luuj, dit jaor gaeve weer 'm van ketoen, want weer höbbe allemaol get in te haole, ich höb dér in elk geval hëel väöl zin in om det saame mit uch te gaon doon!

Alaaf, det nump ós nemes (noajts miëer, mér den auch ech noajts miëer) aaf!

Graasboere Alaaf!
Zónger Vrugvleisj Alaaf!
Rek ´t neet den Sjeurt t Waal; Alaaf!
Sjn.APZ Alaaf!

GRAASBOERIN LOES I

Image


Image

Prins Kevin I 2023

Zaoterdig 7 jannewarie

Leef vastelaovend vierend volk oet Zöstere en omsjtreke,

Dit is ut moment wo ich hieël lang nao höb oetgekeke.
Wat woor ut un ieër det de vors mich 1,5 jaor geleeje belde.

Mer wat woor ut sjpannend wie corona zich veurig jaor opnuuj meldde.
Geine prins, graasboerin, jeugdprins of -prinses in 2022.
Ut geheim bleef nog un jaor langer bie mich.

Mer mit ut pak in de kas woor ut unne vètte vastelaovend,
Sjtiekem oetkiekend nao ut jaor d'rop, zoa väölbelaovend.
En noe sjtaon ich hiej, klaor om mit uch te fieëste,
Want nao 3 jaor haef Zöstere weer unne prins, Kevin (d'n ieëste).

Oppe schoutlaan woor ich auch de ieëste van twieë,
Want pap alias d'n Martin vd Hofman van de Hei en mam, Petra van Munsters-Janssen van Sjipperskirk ginge same in zieë.
Opgegreujd mit Zösterke Kelly in Middelveldj 1.

Dich biej alle opa's en oma's, same bie-ein,
Vastelaovend is van kleins af aan aangelieërd.
Want mit mich in de buggy woort achter de sjötte van de hei gemarcheert,
Later mit de fluit in de hènj zörge veur muzikale klanke.

Of mit sjtekke hauwe op de marimba, det dingk mit die hauwte planke ,
Veur de biebehörende carnavalsaovende oppe Hei sjting ich in de riej.
Mit pap es presentator, live meziek van Braaf Lestig, acts, buutte en un groate en kènjerparodie.

Later sjloot ich mich aan bie de menkes en wiefkes van Òntsjpoard,
En veur ut ieës woort aan unne wage geverfd en gebaord.
Mit ongerhauf lènkerhènj sjting ich echter lever toe te kieke,
De technische luuj vonje ut prima det ich ut de take deeg ontwieke.
Hoagtepunte woore de zittingen, optochte laupe en same op sjtap gaon,
Zulle wer aafsjpraeke det wer det dit jaor zeker neet euver sjlaon?

Ongertösje tömmerde ich in Tilburg aan un carrière,
Iets mit media en marketing deeg ich väöl te gaere.
Ut sjrieve van unne blog veur Chapeau Magazien of es showbizzmenke bie TV Limburg,
Op det moment verdwene bie mien auwers de zurg.

Mit mien eige Buro Kontent höb ich lètste jaore bedrieve geholpe mit marketing,
Ut enige wat ich deeg woor zègge: Loester nao de klantj, dae is keuning.
Inmiddels bekans fulltime aan de sjlaag biej de gezèt,
Es enige oppe redaksie zonger journalistieke pet.

Want kieke nao data, innoveren van producten en ut bedenken van campagnes geuf mich energie,
En ut bènnehaole van elke digitale abonnee maakt mich bliej.

Genog euver werrik, euver op mien hobby's,
En zèt uch mer good vas, want det is un gooj wasjlies.
Tennisse bie TV Rosus is get wat mich in de zomer bezighilt,
Tis daorom mer good det vastelaovend in de wèntjer vilt.

Fitserenne doon ich aaf en toe,
Mer oere kieke nao groate runj zeen gein taboe.
En es organizator van Tour d’n Hook,
Heuër ich tiedes de quiz en priesoetreiking altied väöl gevlook.

Prizzentere van ut Beerkiene bie Alois is auch un tradisie,
Same mit Marco, Freek, Stan en un bietje van Toine dit jaor op nao de 14de edisie.

En whaem herinnert zich nog 'Dit is de allerallerallerallerletste?' of 'Dao kenne weer ech niks aan doon',
Enkele carnavalskrakers van Zugabe in de tied van Toon.
Same mit Robin en Remy zeen weer de grondjleggers van de V van vastelaovend,
ut onzichtbare touwsjprènge en ongepast gedraag bie De Wereld Draait Door.

Ut woor namelijk hieël raar wie Matthijs zien ongerboks verloor,
Mer w'r höbbe os op de bühne en achter de sjerme altied good geammezeerd,
En wore mit besjermvrouw Elles en tekstsjrievers Jan en Elina ummer zeer verieërd.

De kleuëre zeen noe road-gael-greun en un bietje wit,
Want der is ein club wo ich al 27 jaor biej zit.
Wo zeen de luuj van Sjportclub Zöstere?

De voetbalclub is de greun-witte draod in mien laeve,
Dao doon ich es voetballer, vriejwilliger en veurzitter alles veur gaeve.
Nao un periode in ut ieëste noe lekker mit Vrunj bie Zöstere 4,
Mer pas nao de wedstrijd gaon w'r onger leiding van Erik Derhaag te kieër.

Mit 6 punte de wèntjersjtop in, is echter neet good te kalle,
Ein troas, ich blief auch in prinsekleijer geweun voetballe.

Trots bön ich auch op alle vriejwilligers, sjponsore en besjtuursluuj,
Die zörge det d’r 24/7 gevoetbald kènt waere, elke kieër opnuuj.

Tied om aaf te runje en ut bieës oet te gaon hange,
Want net als ich zult geer nao un lekker glaeske beer verlange.

Lach, laef en höb leef,
Sjport, gaef en zjweef,
Dènk nao, ambieer en ammezeer.
Zèng, drènk en höb plezeer,
Omerm, verbènj en vriejwillig,
Den wurd dit de sjiekste vastelaovend veur dich en mich.

Gegaeve, 7 jannewarie 2023
Zöstere

Image


Image

Knalbóntjezitting 2023

Zaoterdig 14 jannewarie 2023

Wae wurt de nuuj Graasboerin?
Programma o.a:

 • Danny Pouwels
 • Ziesjoem
 • Andy & Roy
 • DJ Admin
 • Auwt Graasboerinne
 • Kerdju

ImageImage


Image

Galazitting 2023

Zaoterdig 7 jannewarie 2023

Wae wurt de nuuje Prins?
Programma o.a:

 • John Tana
 • Marleen Rutten
 • Guido Frissen (Schintaler)
 • Kerdju
 • Parodie Auwt Prinse

Image


Image

Buuttematinee: Bäöke van 't lache

Zóndig 27 november 2022Image

Sjlagerverkeezing

Zaoterdig 19 november 2022

Waem wunt de felbegeerde titel van Vastelaovessjlager 2023 Zöstere? Kom allemaol kieke en veural loestere. De entree is gratis!

Höbse de aafgeloupe twieë jaor get min tied gehad om eine sjlager te make/sjrieve, begin den noe alvàs, en doot de volgende kieër auch mit! Vraoge? Sjik eine mail nao info@graasboerriek.nl.
Image

IN MEMORIAM: OUD-VORST EN ERELID JACQUES KITZEN

13-10-2022

Deze week ontvingen wij het bericht dat afgelopen weekend onze oud-vorst en erelid van de K.V. De Graasbörgers op 73-jarige leedtijd is overleden.

In 1993 is Jacques lid geworden van onze vereniging en heeft zich op velerlei vlak en met veel enthousiasme ingezet voor carnaval in het Graasboerriek. Zeven jaar later is Jacques voorgedragen als vorst van de Graasbörgers en heeft deze functie 11 jaar - tot 2011 - met verve vervuld. Elf prinsen, zeven graasboerinnen en elf jeugdprinsen kwamen van zijn handen. Begaan was hij met zijn hoogheden, die – zoals hij zelf altijd zei – stuk voor stuk zijn kinderen konden zijn. Hij zorgde dat alles om het ‘Prinse- en Graasboerinneschap’ tot in de puntjes was geregeld voor de hoogheden. Alles volgens een vaste structuur waarvan de vereniging vandaag de dag nog gebruik van maakt.

In zijn hoedanigheid als vorst is Jacques ook verantwoordelijk geweest voor de verjonging binnen K.V. De Graasbörgers. Nieuwe leden werden in zijn periode geworven. In 2010 stopte Jacques als vorst en twee jaar later als lid van onze vereniging. Echter, zijn liefde voor de Zösterse vastelaovend was er niet minder om. Jaarlijks bracht hij trouw met zijn echtgenote Willemien een bezoek aan onze Galazitting.

Een begenadigd lid van K.V. De Graasbörgers en met groot hart voor de Zösterse Vastelaovend is niet meer.

We wensen zijn echtgenote Willemien, kinderen Mark en Alexander en de overige familie veel sterkt toe.

Jacques, adieu.
Image

31-07-2022
LIMBURGS ZOMERCARNAVAL in Lanaken (B)

 • Beppie Kraft
 • Shakin DJ’s
 • Erwin vaan 't Merretkoer
 • Spik en Span
 • Frans Theunisz
 • DJ Admin
 • John Tana
 • Jerome Gilissen
 • Nicolas Funzig
 • Duo Bessem
 • En nog veel meer!

CLASSIC CARNAVAL MAINSTAGE (De beste carnavalskrakers)

Op de classic carnaval mainstage kan je als vanouds hossen en gas geven, samen met de populairste carnavalsartiesten! Van Beppie kraft tot Shakin DJ’s en van Erwin tot Spik en Span. Limburgse gezelligheid van de bovenste plank!

ZOMERCARNAVAL STAGE (Guilty pleasures, hitjes, Latin carnival)

Op onze zomercarnaval stage stijgen de temperaturen tot ongekende hoogte. De heetste hitjes in combinatie met de lekkerste meezingers, een en al heerlijkheid!

SILENT DISCO POLONAISE (Voor ieder wat wils, voor ieder wat pils)

Ongestoord carnavallen doe je bij onze silent disco area. Hier gaan we van links naar rechts en van groen naar blauw. Voor iedere carnavalsziel wat wils. Geen enkel moment vervelen dus!

KIDS AREA

Carnaval is voor iedereen, dus ook voor de allerkleinste! Hier kunnen de kids zich de hele dag vermaken in het iets kleinere springkasteel!
Image

INFO

Datum: zondag 31 juli 2022
Locatie: Kasteel Pietersheim, Lanaken België! (Op 5 minuten rijden van Maastricht)
Leeftijd: Alle leeftijden


Image

19-02-2022
Program 2022 online!


Mieër info


Image

15-02-2021 Groate Foto einzelgängeroptoch


Graasboerriek Facebook


Image

14-02-2021 Vasteloavesmès

Vastelaovend en de kirk zeen onlosmakelik aan ein verbonje. Vastelaovend en kirk heuëre bie-ein, zjuus water in mooder Maas. Aan ut begin van de daag veur de vastentied -de vastenaovend- , komme weer tradisie-getrouw same in de kirk. Om same te baeje veur ein paar sjoan daag en det weer òs good moge en kénne ammezere mit de vastelaovesdaag. Auch dit jaor!

Immers, de 3 daag van de vastelaovend gaon geweuën door! Dit jaor waal anges den anges.


Graasboerriek Facebook


Dus auch dit jaor gein 10 versjillende vastelaovesmèsse, mér helaas mér EINE. Mér waal EINE hieële biezunjere: op inisitief van geluifsgemeinsjappe van Ech en Zöstere in samenwirking mit alle vastelaoves verenigingen oet Het Smalste Stukje Nederland.

De mès zal waere gehauwte vanoet de Basiliek in Zöstere op zondig 14 fibbewarie om 12:11 oer. Auch zal de mès live op tillevisie waere oetgezonje via de lokale omroop SOL2.

Dit geit via de volgende kanale oppe tillevisie: ZIGGO: kanaal 39 en 48 Limburg, T-Mobile: kanaal 730, KPN en XS4All: kanaal 1484.

In kirk zeen allein 3 aafgevaardige van jeder vastelaovesvereniginge te gast. Door de COVID maatregele kénne helaas neet mieë luuj aanwezig zeen.

24-01-2021 Live concert Spik & Span en René Denis

Pak dich ’n teske koffie of ’n advokäötje en geneet van de sjoanste Zösterse loesterleedjes van vreuger, live oetgeveurd door Spik & Span en René Denis. Prizzentatie: René de Serière. Zunjigmörge, 11 op 11. Mis ’t neet!

Graasboerriek Facebook


Image

03-01-2021 Vastelaoves Kleuërplaat wedsjtried

Duis doe auch mit aan de knotsgekke vastelaoveskleuërplaatwedsjtried van KV de Graasbörgers? Kleuër en verseer dien kleuërplaat zo sjoan meugelik en maak kans op eine leuke pries!

Inlevere van de kleuërplaat kan vanaaf noe tot en mit 5 fibberwarie biej Veur Eederein.

Op zóndig 7 fibberwarie 2021 om 13:11 oer (ónger veurbehoud) make weer tiedes GraasboerTV de wènnaars bekènd. Per laeftiedskategorie 0-5 jaor, 6-8 jaor en 9-12 jaor zeen d'r leuke prieze te wènne, gesjponsord door Veur Eederein. Dees oetzending van GraasboerTV sjtuit gehieël in ‘t teike van de jeug. Laot uch aangenaam verrasje. Kiektip.

Höb geer nog vraoge? Sjtuur den ein e-mail nao: info@graasboerriek.nl.

Groate dank aan Thijs Heijnen van Thijs Artveur ’t ontwerpe van dees kleuërplaat en aan Veur Eederein veur ’t besjikbaar sjtèlle van de leuke prieze.


Download kleuërplaat


11-11-2020 Carnaval in het Smalste Stukje Nederland

Het zijn vreemde tijden die wij met z’n allen beleven. Het coronavirus heeft niet alleen ons allen in zijn greep, zelfs het carnavalsvirus is hier niet tegen opgewassen. Hadden wij eerst nog hoop dat onze traditie de antistof zou zijn tegen het virus, echter dit gaat niet te gebeuren. We zullen een pas op de plaats moeten maken om het virus te stoppen. Dit noopt ons tot beslissingen die wij, de gezamenlijke carnavalsverenigingen uit de gemeente Echt-Susteren, op aswoensdag afgelopen februari niet hadden verwacht dit jaar te moeten maken.

In het zicht van het nieuwe carnavalsseizoen hebben alle carnavalsverenigingen van Echt-Susteren in gezamenlijkheid besloten geen grootse carnavalsactiviteiten te organiseren. Er zullen geen traditionele zittingen worden gehouden en er zullen geen prinsen, prinsessen, Graasboerin, jeugdprinsen- en prinsessen worden uitgeroepen. Ook geen optochten, geen openlucht bijeenkomsten. Inmiddels hebben ook de veiligheidsregio’s van Noord- en Zuid- Limburg besloten dat in de gehele provincie dergelijke activiteiten tijdens het aankomende carnavalsseizoen niet aan de orde zullen zijn.

Zal de carnaval dan met een stille trom aan ons alle voorbij gaan? Nee! Want: ‘Kunnen de mensen geen carnaval sámen met ons vieren, dan brengen wij carnaval bij de mensen thuis’. Onder het motto van ‘Verbinding maken en houden met onze vastelaoves-traditie’ zijn verenigingen druk bezig met het uitwerken van ideeën om toch straks stil te staan bij carnaval. Klein, lokaal en alles binnen de geldende regels en maatregelen.

Ondanks dat het een hele andere beleving gaat worden, zijn de verenigingen uit de gemeente Echt-Susteren, ervan overtuigd dat onze carnavalstraditie uiteindelijke dé verbindende factor is in de tijd van thuis blijven, social distance en wat nog meer. Nu kleinschalig van thuis uit tegen corona, is straks weer grootst samen carnaval beleven.

Blijf gezond en voor straks alvast, namens alle carnavalsverenigingen uit Echt-Susteren, ondanks alles, een bijzondere en fijne carnaval toegewenst.

De carnavalsverenigingen in de gemeente Echt-Susteren,

CV De Aester
CV De Aester Sjaelen Uul
CV De Bôkkeriejers
CV De Borchgrave
CV De Foetelaers
CV De Lollige Buk
CV De Papegaai
CV De Peerlinke
KV De Graasbörgers
KV ‘t Winterköningske28-02-2020 OETSJLAAG VASTELAOVESOPTOCH 2020 IN ’T GRAASBOERRIEK
26-01-2020 Jeugprins Jort I

Jeugprins Jort I (Lumens)

Allerleefste Graabuurkes en Graasboerinnekes,

Hie sjtaon ig den, jeugdprins Jort de iëeste.
Klaor om mit ug deze vastelaovend te gaon fiëeste.

Vastelaovend vier ig al mien ganse laeve.
Det is mig mit de paplaepel ingegaeve.

Miene pap ging al in het Graasboerriek veurrop.
In 2007 woor hae namelik Prins Rob.

Opa en oma woore prinse paar in Bor in 2009.
Dao höb ig het vastelaoves virus aug van mit gekregen.

Wat bön ig greustj om hier te mooge sjtaon.
En ug bie de vastelaovend veur te mooge gaon.

Ig woor compleet verrast mit de vraog om prins te mooge waere.
En nao hiëel lang zjwiege, staon ig hie noe mit mien vaere.

De Graasbörgers, en veural Petro en Leon bedankt om mig es prins te vraoge.
En natuurlijk pap, mam en Julie det geer af en toe veur mig höb geloage.

Samen mit Prins Mike I, Graasboerin Desire I en mien zaate hermenie Zaateweg.
Kom ig op alle sjieke plaetskes van het Graasboerriek terrech.

Mit ug aan mien zie, gaon weer der get sjieks van maake.
Veur de groate, mer veural aug veur alle kleine sjnaake.

Op bassis sjoal in het park zeen ze zeker aug hiëel erg blie.
In groep 8 höb geer noe eine echte prins derbie.

Noe effe minder tied aan tennis of aan voetbal gaeve.
Mer same mit ug eine te gekke vastelaovend gaon belaeve.

Mien motto veur dees daag:
Effe gein tennis of voetballen.
Mer mit z’n alle de vastelaovend inknalle.

Zöstere Alaaf!
Graasbuurkes en Graasboerinnekes Alaaf!
Zaate hermenie Zaateweg Alaaf!

Gegaeve,
Jeugprins Jort I

Image

18-01-2020 Graasboerin Désirée I

Allerleefste Graasboere en Graasboerinne,

Eindelijk, eindelijk, hie sjtaon ich dan! Ontzettend greuëtsj dat dees ieër mich ten deil vilt, 17e Graasboerin in ‘t Graasboerriek en verieërt dat ich Mandy en al die anger maedjes in dit riejke moog opvolge! Noait gedach dat ‘t mich zoe euverkomme. Dit is eine druim dae hie noe oetkump: ich bèn Graasboerin 2020!

Nao ‘t ieëste tillefoontje van Hans veurig jaor op Curaçao en de offisjele vraog van Herman en Hans een paar waeke later, volgde eine sjpannende en drökke tied. Ich höb aafgetèld... 219 daag tot aan vandaag om precies te zeen. Ich woor door t dölle haer en höb de vastelaovesaafsjpeellies al ein hauf jaor op repeat sjtaon.

Wat woor ‘t veurige waek sjpannend. Mèr wie dao inèns Prins Mike I sjtóng, wòs ich ’t zeker: laot òs mèr sjuve, want hie geit ‘t krake. Same mòtte weer noch efkes oetkieke nao ósse Jeugprins of -prinses. Ich bèn benuujd en kèn neet mieër wachte om mit zien drieë aan dit geweldige sezoen te beginne. Noe sjtaon ich hie noch same mit Jeugprinses Frederique en ich vènj ‘t sjtiekem auch waal heel erg sjiek om same ein waek te kènne belaeve.

‘t Is alweer bekans 48 jaor geleeje dat ich gebaore bèn es auwtste dochter van Lei en Lia en same mit Yvonne bèn ich op de Molenlaan opgegreuïjt. Nao de Majoor Evanssjoal bèn ich in Zitterd nao ‘t Serviam en de HEAO gegange. Veur mien studie höb ich in Engelandj gewoond. Daonao bèn ich in Amsterdam gaon sjtudere en kaom ich in Almere terèch, wo ich mien ieëste vaste baan höb gevonje. Oeteindelik weer nao ’t Zuuje bie pap en mam trök gekòmme en nao get tösjesjtops oppe Nuujsjtadt en de Hei woon ich noe alweer jaore in Auwt Zöstere, onger de rauk van de Basiliek. Ich woon in de allersjoanste sjtraot van ’t dörp, de Salvatorstjraot, dao wo weer dit jaor auch de Prins in de sjtraot höbbe.

Al mieër dan 10 jaor wirk ich veur ein prachtig internationaal familiebedrief mit de wortels in mien Limburgs landj. Ieërs bie Hago en sinds ein hauf jaor bie de moder zelf: Vebego. Es assistent van de Raod van Besjtuur moog ich d’r same mit mien team veur zörge, dat op en rondjom Kesjtieël Cortenbach in Voerendaal alles op rölkes löp. Jao hieëre van de Raod... ich bèn dus waal gèt gewent!

In miene vrieje tied gaon ich regelmaotig nao de sjportsjoal en kroep ich sinds veurig jaor bie good waer op de renfits. Meziek is belangriek veur mich. Ich höb meziekles en gaon gaer nao concerte. Vreuger woor ich jaore bie De Stiftzangers mèr noe beperk ich ‘t zènge veural tot de momente wo op neemes mich heuërt. Ich reis gaer en bèn dan vaak onger water te vènje. Bie de Heiligdomsvaart bèn ich actief achter de sjèrme en oppe bühn sjtaon ich tösje ‘t volk. Sinds ein paar jaor bèn ich jurylid bie de Zösterse sjlagerverkeezing. En ich geneet volop van alle dènger die ich ongernum same mit mien clubke vrunj tot de allerleste runj. Zeker rondj de Vastelaovend hub ich väöl sjpass mit Trio Noait Genoch. Goud zeen die momente veur mich.

Gaer wil ich jederein bedanke dae op wat veur meneer dan auch d'r veur haet gezörg dat ich vandaag hie zoa sjtaon; kleid, klompe, kapsel, en mieër… ‘t zeen te veul luuj om allemaol op te neume, mer bedank! Hans en Herman, ich höb ‘t uch de letste maonje al dèkker gezag: Bedank dat geer aan mich gedach höb en dat ich Graasboerin 2020 moog zeen. Kitty, bedank veur alle raod daes doe mich same mit de manne aan de keuketaofel höbs gegaeve. Bedank veur al die super sjaon daag die ich noe al höb moge belaeve. Ich höb vanaf ‘t ieëste moment genaote en weit zeker dat ich dat ‘t kommende jaor blief doon. Bedank José en Paul: wat bèn ich bliej mit uch hulp, advieze en loesterend oewar; ‘t plezeer mit uch in de aafgelaupe moanje woor al geweldig!

Bedank auch pap en mam, geer höb mich de vastelaovend mit de paplaepel ingegaote. Vreuger ginge weer mit de optoch mit same mit Buurt ’t Heuls en weer zònge vastelaovesleedjes onger de aafwesj, auch es ‘t geine vastelaovestied woor. Sjoan herinneringe höb ich aan al die Vastelaovende same. Laote weer dat dit jaor noch èns euverdoon!

Dan is het noe tied om same mit uch de glazer te laote klinke op de vastelaovend, op ‘t laeve, op os en op jederein dae noe neet hiebie kènt zeen.

Mit eine lach op ‘t gezich höffe weer de glazer in de loch
Same Vastelaovend viere, daovan krieg ich noait genoch

Vastelaovend Alaaf
Zöstere Alaaf
Graasboerriek Alaaf
Graasboerinne Alaaf

Image

11-01-2020 Prins Mike I

Leef vastelaovesvierders,
En alle anger Zösterse lüj.
Wie geer zeet, sjtaon ich hie, gesjtief, gesjtreke en gans in ’t nüj.
Mit ein paar prachtige vaere op miene hood,
en ich kèn uch zègke: 't bevilt mich noe al verègkdes good.

Ich woor neet mieër te hauwte wie ’t tot mich doordrong det ich Prins in ’t Graasboerriek zoe waere.
Dit wurdt ein belaevenis wo ich nog jaorelangk op kan taere.
Mien veurgengers höbbe mich dèt dèkker es èns vertèld.
Mer auch mien eige Graasboerin Elles zaet, dèt die ieër mit niks te vergelieke vilt.
Det weer dit allebei moge mitmake is bekans neet te geluive.
Ich kèn uch verzekere: det wurt weer “Graasboerechtig“ fuive.

De meiste lüj zulle mich waal kènne en weite wo ich bön groatgebrach.
Want in Auwt Zöstere oppe Molenlaan, höb ich mien kènjerjaore doorgebrach.
Mit Pap, mèlkboer Marcel, broor Ralf, en Mam Marlies van Wackers oet ’t zuivelhoes.
Veulde ich mich in Auwt Zöstere ummer thoes.
Ich bön dus groatgetroch “in de zuivel“ zoa gezach,
Mer de accente höbbe zich in de loup der jaore ein bietje verlag.
Vreuger ging ’t om vitamine en gezòndj,
Noe vlege get mieë de promiele in 't róndj.

Auch mit Elles en de jonges höb ich veur Auwt Zöstere gekaoze.
Dao kènne weer nao hartelust träöte en blaoze.
Zoawaal op mien sjuuf es auch in de cloud gaef ich duchtig gaas.
Want in De Luije Hook bön ich miene eige baas.
Es president van Zaateweg, mien hermenieke
Sjpeel ich meistal veur mien geveul ein verantwoord partieke.
Gaer wil ich uch bie deze mèlje,
Det Zaateweg zich dit sezoen alweer 2x11 jaor lieët gèlje.
En mit in juni weer ein aenjerace-competite
Wurdt oug dit, vàs en zeker, weer ein 'sjpetterende' editie.

Verkleije doon ich mich al zoa lang es ich weit,
En den de bün op, zoawie det den geit.
Maak neet oet: es Freddie Mercurie of dae van de Heiligdomsvaart, Lotharius.
Mer noe is ’t dèn: es Opperste, Kwiebus, Kwastelarius.
Ongerhandj zeet geer waal ’t ein en anger gewènd van mich
Want es baezemwagesjefeur-bie-de-motorclub höb ich weer ein gans anger gezich
“Breid-in-zèt-baar” bön ich bie ’t 3de elleftal.
Sjtaon ich d’rin, den doon ich auch get mit de bal.
Gelökkig kèn ich Raf en Casper bewónjere
Zoawaal aan de Bèlsje kantj,
es op de voetbalveljer in ós eige landj.
Ich mót waal daodoor väöl mit de auto sjeeze
Mer zoa sjpaar ich tenminste mien geveulige achillespeze.

Tot sjlot wil ich uch op ein breefke gaeve,
Weer gaon eine onvergaetelijke tied belaeve,
Mit of zònger mómmegezich gaon weer same handj in handj,
’t zal davere in ’t sjmaalste sjtökske van ‘t landj.
Graasboere en Graasboerinne,
Gaef ‘m van ketoen,
Zaateweg, mer mit fetsoen.
Alaaf

Image