OptochOPTOCHTREGLEMENT

Dit reglement is van toepassing op de Grote Carnavalsoptocht (De Groate Optoch) van maandag 24 februari 2020. Op onderdelen waarin dit reglement niet voorziet beslist het optochtcomité. Deze beslissing is bindend.

Algemeen

 • Het opstellen vindt plaats aan de Rijdtstraat, vanaf kruising Aardenweg in zuidelijke richting van de Bosstraat.
 • Wagens dienen via de Heerenstraat en de Parallelweg hun plaats van opstelling in te nemen. Het is niet toegestaan de route door de tunnel te nemen.
 • Alle ingeschreven wagens dienen door minimaal twee begeleiders te worden begeleid. Voor deze begeleiders dienen deelnemers zelf zorg te dragen.
 • Deelnemers dienen uiterlijk 13.50 uur de opstelplaats in te nemen.
 • Tijdens het opstellen wordt per inschrijving een deelnamenummer uitgereikt. Dit dient aan de voorzijde goed zichtbaar te worden bevestigd.
 • Gedurende de opstelling, tijdens de optocht, alsmede bij de ontbinding dienen de aanwijzingen van het optochtcomité stipt opgevolgd te worden.
 • De optocht vertrekt om 14.11 uur.
 • Het defilé wordt afgenomen door Prins, Vorst en de Raad van Elf, in de Heidestraat nabij de tunnel.
 • De optochtroute verloopt via: Aardenweg, Heidestraat, tunnel, Wilhelminalaan, Feurthstraat, Feurtherpoort, Marktstraat, Salvatorstraat, Salvatorplein, Kloosterstraat, Molenlaan, Stationsstraat, Reinoud van Gelderstraat.
 • Ontbinding vindt plaats op de parkeerplaats Reinoudhal en/of parkeerstrook Reinoud van Gelderstraat.
 • Voortijdig of tussentijds verlaten van de optocht kan diskwalificatie tot gevolg hebben en uitsluiting van de prijzen.

 Jury en prijsuitreiking

 • De optocht wordt gejureerd door een onafhankelijke jury.
 • De beoordeling vindt plaats door een jury in de volgende vijf categorieën:
  • Waages
  • Groate groepe
  • Klein groepe
  • Köppelkes (2 personen)
  • Einzelgänger (1 persoon)
 • De uitslag van de jury is bindend voor alle deelnemers en kan niet ter discussie worden gesteld.
 • Bekendmaking en uitreiking van de prijzen vindt plaats bij Gasterij Huizinga, na afloop van de optocht.
 • Vanwege veiligheidsaspecten is het verboden grote attributen (winkelwagentjes en dergelijke) bij de prijsuitreiking mee naar binnen te

Bijzonder

 • Uitbeeldingen die in strijd zijn met de goede zeden, dan wel kwetsend zijn, of niet voldoen aan de verkeerswetten of aanwijzingen van politie en/of verkeersregelaars, worden geweerd.
 • Het is niet toegestaan om reclame te voeren.
 • Het openlijk gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptochten dient tot een minimum te worden beperkt. Alcohol voor personen onder 18 jaar en bestuurders is verboden!
 • Het gebruik van open vuur, vuurwerk, rookbommen en dergelijke, alsmede het gebruik van licht ontvlambare goederen en/of kleding is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om projectielen af te schieten of ladingen tot ontploffing te brengen.
 • Het veroorzaken van overlast door stank en/of rook is niet toegestaan.
 • Het is voor voertuigen niet toegestaan om harder dan stapvoets te rijden.
 • Het optochtcomité deelnemers zal bij niet naleving de toegang van de optocht wei­geren, dan wel van verdere deelname uitsluiten.

  Voertuigen, rijbewijs en verzekering

  • Alle deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan alle wettelijke en technische vereisten evenals de door hen voortbewogen aanhangwagens.
  • De technische staat van de carnavalswagens en/of voertuigen moet zodanig zijn dat de optochten veilig kunnen verlopen voor toeschouwers en deelnemers.
  • De maximale hoogte van carnavalswagens bedraagt 3,70 meter. Carnavalswagens hoger dan 3,70 meter dienen vooraf aangemeld te worden en worden in overleg met het optochtcomité in de route toegevoegd.
  • Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen, landbouwtrekker of motor moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dat is afgegeven voor de categorie voertuigen als door hen wordt bestuurd.
  • Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen: auto’s, bussen, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die motorisch worden voortbewogen, dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

  Aansprakelijkheid

  • Deelname is geheel op eigen risico.
  • K.V. De Graasbörgers, alsmede het optochtcomité aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemers geleden schade en/of ongevallen alsmede voor door deelnemers aan derden toegebrachte schade.
  • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
  • K.V. De Graasbörgers, alsmede het optochtcomité zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.

  Geluids- en beeldopnamen

  • U stemt er zonder beperking mee in dat geluids-, foto’s en/of -video-opnamen zullen worden gemaakt en worden gebruikt voor promotiedoeleinden, waaronder publicaties via websites, brochures, social media-kanalen en persberichten.

  Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.

  Het inschrijfformulier dient vrijdag 21 februari 2020, uiterlijk voor 16.00 uur te zijn ingeleverd bij een van de adressen:

  Op bovenstaande adressen zijn de inschrijfformulieren ook verkrijgbaar.

  Optochtcomité
  K.V. De Graasbörgers
  Robert Golsteyn en Theo van de Gazelle

  KINDEROPTOCHT

  Opstelling: Raadhuisplein

  Vertrek: De optocht vertrekt om 09.11 uur (vrijdag 21 februari 2020).

  Optochtcomité
  De gezamenlijke basisscholen

  Oetsjlaag Groate Optoch 2023

  Waages

  1. (Nr. 26) De Verkes - Weer gaon 4 daag los
  2. (Nr. 28) Braaf Lestig - Weer höbbe 'ns get d'r aan gehange
  3. (Nr. 22) Ummer te väöl - Après ski

  Groate groepe

  1. (Nr. 17) Vrunjegroep Zöstere - Weer zeen wiltj van vastelaovend
  2. (Nr. 33) CV Ontsjpoard - Al vrös 't tot 't verrek
  3. (Nr. 4) Dames van Raod 11 - Weer zeen heit van ós zellef.

  Klein groepe

  1. (Nr. 27) VV Op de Rails - 8 poete later, zeen weer weer baove water
  2. (Nr. 23) GBBB - Weer laote 't milieu neet verrekke.
  3. (Nr. 32) De Hoffmènkes - De prins op 't witte paerd is vermis

  Köppelkes

  1. (Nr. 15) Willy & Möpke- 't is pas lekker es de vórs d'r euver is gewaes
  2. (Nr. 28) Merrie & Driek - 't ieëste senioren Prinse paar
  3. (Nr. 6) Johan & Erik - Vandaag bön ich de bebie zit

  Einzelgängers

  1. (Nr. 16) Linda Koolen - Sjuinsmarcheerder
  2. (Nr. 11) Harie Lempens - De luie tijger
  3. (Nr. 14) Bart Schulpen - Euverdrieve of Euverdrieve

  Tjeu Janssen Wisseltrofee: (Nr. 13) Zaate Hermenie Zaateweg


  Image

  Route

  Bosstraat - Rijdtstraat - Aardenweg - Heidestraat, Tunnel - Wilhelminalaan - Feurthstraat - Feurtherpoort - Marktstraat -Salvatorstraat - Salvatorplein - Kloosterstraat - Molenlaan - Stationsstraat - Louerstraat - Oude Rijksweg Noord - Raadhuisplein.

  Ontbinding: Raadhuisplein.

  optochtreglement / inschrijfformulier

  Oetsjlaag Vastelaovesoptoch 2020 in 't Graasboerriek

  Tjeu Janssen Troffee: Zaate Hermenie Hell Genog

  Waages
  1e plaats: Weer vleege door de 7e hemel – Vrunjegroep Zöstere
  2e plaats: Carnaval Festival – De Verkes
  3e plaats: AOW: Det woore tieje – CV Ònsjpoard
  Aanmoeding: CV Ummer Teväöl

  Groate groepe
  1e plaats: Prinsewage - Zaate hermenie Zaateweg
  2e plaats: Vastelaovesvirus – Zaate hermenie Braaf Lestig
  3e plaats: Indianen – Zaate hermenie Zonger Vrugvleisj

  Klein groepe
  1e plaats: Weer weite raod mit alle soorte zaod – VV Op de rails
  2e plaats: Zjweilampe – Groep E. Griens
  3e plaats: Ummer vol van vastelaovend – Ongerein

  Köppelkes
  1e plaats: Weer sjnappe d’r niks van! – Willie en Möpke
  2e plaats: Weer sjeije neet – Linda Koolen en Sven Jansen
  3e plaats: Weer höbbe de kop los – Johan Peters en Eric Sanders

  Einzelgängers
  1e plaats: Blikvanger – Bart Schulpen
  2e plaats: Oetsjmieter – Rob Bakkes
  3e plaats: De mobiele wikster – Har Peters
  Ieërvolle vermeljing : Veldj Begien – Harrie Lempens

  Oetsjlaag optoch 2018

  Tjeu Janssen Troffee
  Zaatehermenie Braaf Lestig

  Waages
  1: CV Ontsjpoard (weer höbbe einde sjlaag van de meule)
  2: De Verkes (Engelse lijfwachten / towerbridge)

  Groate groepe
  1: Vrunjegroet Zöstere (weer gaan uch betovere)
  2: Vrouwluuj van de Raod (paraat veur ein vaat)

  Kleine groepe
  1: VC Eine-Onger-1 (deze wintjer-sjpele veur goud)
  2: De Zwervers (mit dees daag kenne weer neet heives
  3: Ongerein (mer weer Waal)

  Köppelkes
  1: Willie en Möpke (‘t sjmaalste sjtökske)
  2: Carel Hellebrekers

  Einzelgängers
  Ieérvolle verméljing: Harie Genders
  1: Bart Schulpen (Frank de boewer)
  2: H. Lempens (ne Limburger mit de smaak van Vastelaovend)
  3: Linda Mostard-Koolen (bienao euveral lak aan)

  optoch