OptochOPTOCHTREGLEMENT 2019

Dit reglement is van toepassing op de Grote Carnavalsoptocht van maandag 4 maart 2019. Op onderdelen waarin dit reglement niet voorziet beslist het optochtcomité. Deze beslissing is bindend.

Algemeen

 • Het opstellen vindt plaats aan de Rijdtstraat, vanaf kruising Aardenweg in zuidelijke richting van de Bosstraat.
 • Wagens dienen via de Heerenstraat en de Parallelweg hun plaats van opstelling in te nemen. Het is niet toegestaan de route door de tunnel te nemen.
 • Alle ingeschreven wagens dienen door minimaal twee begeleiders te worden begeleid. Voor deze begeleiders dienen deelnemers zelf zorg te dragen.
 • Deelnemers dienen uiterlijk 13.55 uur de opstelplaats in te nemen.
 • Tijdens het opstellen wordt per inschrijving een deelnamenummer u Dit dient aan de voorzijde goed zichtbaar te worden bevestigd.
 • Gedurende de opstelling, tijdens de optocht, alsmede bij de ontbinding dienen de aanwijzingen van het optochtcomité stipt opgevolgd te worden.
 • De optocht vertrekt om 14.11 uur.
 • Het defilé wordt afgenomen door Prins, Vorst en de Raad van Elf, in de Heidestraat nabij de tunnel.
 • De optochtroute verloopt via: Aardenweg, Heidestraat, tunnel, Wilhelminalaan, Feurthstraat, Feurtherpoort, Marktstraat, Salvatorstraat, Salvatorplein, Kloosterstraat, Molenlaan, Stationsstraat, Reinoud van Gelderstraat.
 • Ontbinding vindt plaats op de parkeerplaats Reinoudhal en/of parkeerstrook Reinoud van Gelderstraat.
 • Per inschrijving bestaat de mogelijkheid tot het in ontvangst nemen van een aandenken (per persoon). Dit aandenken wordt uitgereikt tijdens het opstellen bij aanvang van de optocht.
 • Voortijdig of tussentijds verlaten van de optocht kan diskwalificatie tot gevolg hebben en uitsluiting van de prijzen.

Jury en prijsuitreiking

 • De optocht wordt gejureerd door een onafhankelijke jury.
 • De beoordeling vindt plaats door een jury in de volgende vijf categorieën:
 • Waages
 • Groate groepe
 • Klein groepe
 • Köppelkes (2 personen)
 • Einzelgänger (1 persoon)
 • De uitslag van de jury is bindend voor alle deelnemers en kan niet ter discussie worden gesteld.
 • Bekendmaking en uitreiking van de prijzen vindt plaats bij Gasterij Huizinga, na afloop van de optocht.
 • Vanwege veiligheidsaspecten is het verboden grote attributen (winkelwagentjes en dergelijke) bij de prijsuitreiking mee naar binnen te nemen.

Bijzonder

 • Uitbeeldingen die in strijd zijn met de goede zeden, dan wel kwetsend zijn, of niet voldoen aan de verkeerswetten of aanwijzingen van politie en/of verkeersregelaars, worden geweerd.
 • Het is niet toegestaan om reclame te voeren.
 • Het openlijk gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptochten dient tot een minimum te worden beperkt. Alcohol voor personen onder 18 jaar is verboden!
 • Het gebruik van open vuur, vuurwerk, rookbommen en dergelijke, alsmede het gebruik van licht ontvlambare goederen en/of kleding is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om projectielen af te schieten of ladingen tot ontploffing te brengen.
 • Het veroorzaken van overlast door stank en/of rook is niet toegestaan.
 • Het is voor voertuigen niet toegestaan om harder dan stapvoets te rijden.
 • Het optochtcomité deelnemers zal bij niet naleving de toegang van de optocht wei­geren, dan wel van verdere deelname uitsluiten.

Voertuigen, rijbewijs en verzekering

 • Alle deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan alle wettelijke en technische vereisten evenals de door hen voortbewogen aanhangwagens.
 • De technische staat van de carnavalswagens en/of voertuigen moet zodanig zijn dat de optochten veilig kunnen verlopen voor toeschouwers en deelnemers.
 • De maximale hoogte van carnavalswagens bedraagt 3,70 meter.Carnavalswagens hoger dan 3,70 meter dienen vooraf aangemeld te worden en worden in overleg met het optochtcomité in de route toegevoegd.
 • Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen, landbouwtrekker of motor moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dat is afgegeven voor de categorie voertuigen als door hen wordt bestuurd.
 • Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen: auto’s, bussen, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die motorisch worden voortbewogen, dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

Aansprakelijkheid

 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • K.V. De Graasbörgers, alsmede het optochtcomité aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemers geleden schade en/of ongevallen alsmede voor door deelnemers aan derden toegebrachte schade.
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 • K.V. De Graasbörgers, alsmede het optochtcomité zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.

Geluids- en beeldopnamen

 • U stemt er zonder beperking mee in dat geluids-, foto’s en/of -video-opnamen zullen worden gemaakt en worden gebruikt voor promotiedoeleinden, waaronder publicaties via websites, brochures, social media-kanalen en persberichten.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.

Het inschrijfformulier dient vrijdag 1 maart 2019, uiterlijk voor 16.00 uur te zijn ingeleverd online of bij een van de adressen:

 • Herensalon Guido, Vincentiuslaan 35
 • Copy-shop Koolen, Salvatorstraat 1
 • Topslijter Marij Lemmens, Reinoud van Gelderstraat 3

Op deze adressen zijn de inschrijfformulieren ook verkrijgbaar.

Optochtcomité KV De Graasbörgers
Robert Golsteyn en Theo van de Gazelle

KINDEROPTOCHT

Opstelling: Raadhuisplein

Vertrek: De optocht vertrekt om 09.11 uur (vrijdag 1 maart 2019).

Optochtcomité
De gezamenlijke basisscholen

Inschrijfformulier

 • Wenst deel te nemen aan de carnavalsoptocht op maandag 4 maart 2019

Oetsjlaag optoch 2018

Tjeu Janssen Troffee
Zaatehermenie Braaf Lestig

Waages
1: CV Ontsjpoard (weer höbbe einde sjlaag van de meule)
2: De Verkes (Engelse lijfwachten / towerbridge)

Groate groepe
1: Vrunjegroet Zöstere (weer gaan uch betovere)
2: Vrouwluuj van de Raod (paraat veur ein vaat)

Kleine groepe
1: VC Eine-Onger-1 (deze wintjer-sjpele veur goud)
2: De Zwervers (mit dees daag kenne weer neet heives
3: Ongerein (mer weer Waal)

Köppelkes
1: Willie en Möpke (‘t sjmaalste sjtökske)
2: Carel Hellebrekers

Einzelgängers
Ieérvolle verméljing: Harie Genders
1: Bart Schulpen (Frank de boewer)
2: H. Lempens (ne Limburger mit de smaak van Vastelaovend)
3: Linda Mostard-Koolen (bienao euveral lak aan)